Het Groene Hart Brabant

Wie zijn we?

Sinds 1969

Het Groene Hart Brabant is Brabants oudste natuur- en milieuvereniging. We vochten al tegen de aantasting van natuur en milieu in de Meierij van Den Bosch toen iedereen nog dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. Alles kon, alles mocht, een bruisende economie, daar ging het om. Groei, vooruitgang. Ten koste van alles.

Het besef dat het zo niet door kan gaan, breekt wat ons betreft te langzaam door. De kwaliteit van ons leefmilieu kalft nog steeds af, het landschap wordt meer en meer aangetast, nog steeds verdwijnen er cultuurhistorische waarden. De kwaliteit van de aarde wordt rechtstreeks bedreigd door hetgeen er op lokaal en regionaal niveau misgaat. Dus ook hier, bij ons. Dat verwijten we onze overheden en de daaraan verwante instituten, die qua beleid en mentaliteit hun verantwoordelijkheid ontlopen.

Van meet af aan zijn we een strijdbare vereniging. Met leden die allemaal uit hetzelfde hout gesneden zijn. Natuur-, milieu- en klimaatbewust. Kritisch op zichzelf, kritisch op de overheid. Gedreven. Met een groot rechtvaardigheidsgevoel. We zijn bereid te vechten voor het behoud van de aarde, dus vooral ook voor de essentiële milieuwaarden hier om de hoek.